One TED เป็นโปรเจ็กต์ส่วนตัวของตัวเอง ที่อยากดูคลิปใน TED.com ให้ได้วันละคลิป แล้วดูสิว่า ตัวเองจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง

วันแรกเริ่ม ดูคลิปของ Cesar Kuriyam ผู้ทำการบันทึก 1 วินาทีของชีวิตตอนที่เขาอายุครบ 30 ปี แล้วก็บันทึกวันอื่นๆ ที่เหลือจากนั้น … มีช่วงเวลาที่งดงาม มีช่วงเวลาีที่ย่ำแย่ แต่สำหรับ Cesar เขาได้พิจารณาและใคร่ครวญถึงชีวิตตนเองและผู้คนที่อยู่รายรอบ จากคลิป 1 วินาทีที่นำมาเรียงกันเหล่าันั้น

Cesar Kuriyama: One second every day

Advertisements