บางที เมื่อเราเริ่มมีอัครสาวก มักจะมีแรงขับบางอย่างที่ทำให้เราเริ่มทำพฤติกรรมไม่น่ารักเล็กๆ ออกมา แต่มันอาจเป็นช่วงเวลาแสนสั้น พอเรารู้สึกตัว เราก็แค่เปลี่ยนพฤติกรรม อาจกล่าวขอโทษหรือจะทำเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้

ทุกคนมีช่วงเวลาไม่น่ารัก แต่ทุกคนก็มีช่วงเวลาน่ารัก ถ้าช่วงเวลาไม่น่ารักเกิดขึ้นแสนสั้น เราควรจดจำช่วงเวลาน่ารักของคนนั้นไว้ดีกว่า
แต่ถ้าในกรณีที่เราทำตัวไม่น่ารักนัก มันอาจจำเป็นเล็กน้อย ที่เราควรจะขอโทษ และจดจำว่าเราควรพยายามไม่ทำแบบนั้นอีก…ถ้าทำได้

Advertisements