แม้จะมีวุฒิรัฐศาสตร์บัณฑิต แต่เป็นคนไม่แม่นเรื่อง 2475 หรือคณะราษฎร์ เลย เพิ่งทราบข้อมูลจากอาจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล ว่า โรงเรียนที่ลงท้ายด้วย “ราษฎร์บำรุง” หรือมีคำว่า “ราษฎร์” อะไรพวกนี้ ในชื่อโรงเรียน คือโรงเรียนที่เกิดขึ้นจากนโยบายต้องการกระจายการศึกษาให้พลเมืองไทยเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้นของคณะราษฎร์

เพิ่งรู้ว่า “โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง” ที่คุูณครูวิเรียนจบ และบรรจุตั้งแต่วันแรกที่ได้เป็นข้าราชการ (จนใกล้วันเกษียณแล้วก็ไม่เคยย้ายโรงเรียน) ทั้งยังเป็นโรงเรียนที่อิชั้นก็เรียนจบมา เป็นสถานที่วิ่งในตอนเช้า (หรือเย็น) นั้น เป็นโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการกระจายการศึกษาของคณะราษฎร์

บางครั้ง เราก็ผูกพันและดำรงชีวิตอยู่รอบๆ สิ่งหนึ่งๆ โดยที่เราไม่รู้ประวัติศาสตร์บางแง่มุมของมันเลยด้วยซ้ำ

 

IMG_7301

Advertisements