เวลาที่เรารู้ว่าเราเป็น good energy ให้คนบางคนไม่ได้อีกแล้ว เราก็แค่ต้องย้ายจุดที่เราอยู่ พอๆ กับที่ถ้าเรารู้ว่าคนบางคนเป็น good energy ให้เราไม่ได้อีกแล้ว เราก็แค่เคลื่อนตัวมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะให้เราสร้างสรรค์ เราไม่ต้องเบียดเบียนกันก็ได้

แวดล้อมตัวเองด้วยคนหรือสิ่งที่ส่ง good energy ให้เราพร้อมสร้างสรรค์สิ่งที่เราคิดว่ามันดีก็แล้วกัน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบ้านกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง

Advertisements