10410183_10152807836978235_6647240303631662434_n

ฮิมิโตะ ณ เกียวโต เขียนในคำนำหนังสือ “จักรวาลในสวนดอกไม้” ว่า “ไม่มีอะไรจะบิดเบี้ยวจากความจริงได้เท่าความทรงจำ”

แต่ฉันอยากบอกว่า บางครั้ง ก็ไม่มีอะไรแจ่มชัดได้เท่ากับความทรงจำ

มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่องและความล้มเหลว บางครั้งเราล้มเหลวในการจดจำ
และบางครั้ง เราล้มเหลวในการลืมเลือน

ภาพ: เมืองเล็กๆ ที่ใช้เป็นที่ถ่ายหนัง all about lily chou chou
เวลา: ฤดูร้อนปีเฮย์เซย์ที่ 26

Advertisements