[pic]Ueno park without Sakura

2015-04-18

Ueno park without Sakura petals. 

   

     

Advertisements

[word] ผู้หญิง

“ผู้หญิงมักรู้สึกชิดใกล้เป็นพิเศษกับชายที่มีบางส่วนคล้ายเธอ”
เรื่อง “ราชินีพระจันทร์” ในรวมเรื่องสั้น “สมิงพระราหู” โดย อุรุดา โควินท์

IMG_0263