[word] ผู้หญิง

“ผู้หญิงมักรู้สึกชิดใกล้เป็นพิเศษกับชายที่มีบางส่วนคล้ายเธอ”
เรื่อง “ราชินีพระจันทร์” ในรวมเรื่องสั้น “สมิงพระราหู” โดย อุรุดา โควินท์

IMG_0263