MERS ในสื่อเกาหลีใต้

ประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ MERS ก็คือ หลังจากมีการพบผู้ติดเชื้อ MERS และเสียชีวิตในเกาหลีเกินยี่สิบคนแล้วนั้น สื่อและสังคมเกาหลีใต้ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเป็นผู้นำ (leadership) ของประธานาธิบดีหญิงปาร์คกึนเฮกันมาก เพราะสังคมเกาหลีใต้เคยเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นประเทศที่เจริญแล้วหลายๆ ด้าน และคิดว่าระบบสาธารณสุข เทคโนโลยี และบุคคลากรของตัวเองจะป้องกันหรือยับยั้งเรื่องเหล่านี้ได้แน่ๆ แต่พอเกิดการระบาดอย่างรวดเร็ว จำนวนคนตายเพิ่มขึ้น คนเก็เริ่มตั้งคำถาม เพราะตอนกรณี Swine Flu กับ SARS นั้นเกาหลีใต้ไม่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เลย ยิ่งทำให้พวกเขาเชื่อมั่นว่าพวกเขา (เคย) มีระบบที่ดีแล้ว แต่ทำไมในเคส MERS เกาหลีใต้กลับตกเป็นประเทศแรกๆ ในการระบาดในเอเชียตะวันออก … คำถามถึงผู้นำหญิงจึงอื้ออึงขึ้นมานั่นเอง

จบ. ไม่มีประเด็น. พูดตามที่เด็กเกาหลีมันเล่าให้ฟัง.

Advertisements