รวมมิตรหนังสั้น ลิงก์เอาไว้ดู

EXO Haneda 2015-08-29 – http://youtu.be/5yT1crGuioA

Tohoshinki at shibuya – https://www.youtube.com/watch?v=MUUdhwbysRk

เสียงออกไม่ได้ในราชอาณาจักรทางภาษาของคุณ – https://www.youtube.com/watch?v=D7WHWYwZGvM

เด็กหลังห้อง – https://www.youtube.com/watch?v=y4ctDEUSXgU
ดาริกา –  https://www.youtube.com/watch?v=EOXnp7qxxt4

บุญเริ่ม – https://www.youtube.com/watch?v=IwQ2Uzjr7Og

พิมานอากาศ- https://www.youtube.com/watch?v=eOIgTeqT9G0

1/2 Tracey Emin – What Do Artists Do All Day ? – https://www.youtube.com/watch?v=WZBkxqNJC9g

In studio: Thom Browne – http://www.nytimes.com/video/fashion/100000003902941/in-the-studio-thom-browne.html

From One Second To The Next – Texting While Driving Documentary – Werner Herzog – https://www.youtube.com/watch?v=Xk1vCqfYpos

Advertisements