การเล่นเซิร์ฟก็เหมือนการใช้ชีวิตนั่นแหละ … เราต้องรู้ว่าคลื่นแต่ละลูกเป็นอย่างไร เราต้องเข้าหามันแบบไหน ไม่ต่างอะไรกับการคบหาผู้คน … บางครั้งเราก็ปล่อยคลื่นบางลูกไป ไม่ได้ “จับคลื่น” (ภาษานักเซิร์ฟ) เหมือนกับที่เราก็ปล่อยคนบางคนจากไป เพราะเราอาจคิดว่า เค้าไม่ได้สำคัญอะไรกับชีวิตเรา

Advertisements